Misja i wizja

Misja

Przedszkole w Kiełczowie to placówka, której celem jest
wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, ukierunkowany
na jego możliwości oraz potrzeby.
Akceptacja, bezpieczeństwo i zdrowe żywienie to
najważniejsze zasady, którymi kierujemy się w naszym
przedszkolu.
Jesteśmy placówką wspierającą rozwój dzieci. Pozytywnie
motywujemy dzieci do działania, chwalimy, doceniamy i
wzmacniamy poczucie własnej wartości.

Wizja

Dążymy do tego, aby Przedszkole w Kiełczowie
było zawsze miejscem przyjaznym i bezpiecznym.
Przygotowujemy i tworzymy warunki do twórczego
działania i rozwoju. Odkrywamy talenty,
pokazujemy piękno otaczającego świata, uczymy
estetyki i wrażliwości na przyrodę.

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X