Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Przedszkola w Kiełczowie z siedzibą w Kiełczowie, 55-093, ul. Wrocławska 113 jest :

Wojciech Olender

mail : przedszkolekielczow@edu.dlugoleka.pl

tel. +48 729 059 660

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X