Dokumenty

Wykaz dokumentów

Nazwa dokumentuTreśćdata publikacji
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dzieckapobierz18.07.2022
Oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych
(dotyczy odbioru dziecka z placówki przez osoby upoważnione)
pobierz18.07.2022
Klauzula informacyjna (RODO)pobierz01.09.2022
Karta informacyjna dzieckapobierz18.07.2022
Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2023/24.pobierz27.03.2024
Załącznik nr 1 do regulaminu zapisów dzieci na dyżur wakacyjny w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2023/2024 -
Oświadczenie woli zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola/Oddziału przedszkolnego w Kiełczowie
pobierz27.03.2024

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X