Procedura X – Monitorowanie osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola.

X PROCEDURA

Monitorowanie osób wchodzących i opuszczających  teren przedszkola.

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 – 17.00. W godzinach rozchodzenia się dzieci z Sali dydaktycznej pracownik obsługi przedszkola odprowadza dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
 2. Drzwi wejściowe są stale zamknięte.
 3. Rodzice mają obowiązek samodzielnego otwierania drzwi wejściowych z wykorzystaniem klucza-karty.
 4. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.
 5. Z chwilą spotkania lub zauważenia obcej osoby na terenie przedszkolnym (budynek, ogród) pracownik przejmuje kontrolę nad tą osobą, a w szczególności prosi o podanie:
  • celu wizyty,
  • nazwiska osoby, z którą chce się widzieć
  • prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby (pracownika przedszkola) bądź w inny sposób (domofon, telefon…) powiadamia ją o przybyciu interesanta
  • po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant, odprowadza go do drzwi wejściowych przedszkola, a jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi i zamyka je za wychodzącym
 6. W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast wzywa pomoc i powiadamia Dyrektora lub wicedyrektora dyrektora. W czasie ich nieobecności nauczyciela zastępującego dyrektora lub kierownika, który niezwłocznie powiadamia  policję i Dyrektora.

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X