Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola w Kiełczowie na rok 2024/2025

Akty prawne, kryteria i harmonogramyTreść dokumentów
Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Długołęka w sprawie określenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i oddziałów mistrzostwa sportowego w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka.pobierz
kryteria w I i II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkolipobierz
Harmonogram rekrutacji 2024/22025pobierz

Szczegółowy harmonogram rekrutacji 2024/2025:   http://edu.dlugoleka.pl/aktualnosc/162-rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-na-rok-szkolny-20242025

Platforma internetowa dla opiekunów prawnych/rodziców, poprzez którą będą składane wnioski. W/w platforma znajduje się pod adresem: https://gminadlugoleka.formico.pl/formico-public/

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X