Ekokulturalne przedszkole

Projekty i programy

Ekokulturalne przedszkole

Ekokulturalne przedszkole – ogólnopolski projekt ekologiczny
Pora na działanie, podejmij ekowyzwanie!

Kolejna edycja projektu Ekokulturalne Przedszkole. W tym roku szkolnym uczestnicy projektu podejmują różnorodne akcje na rzecz naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny.

Cele główne:

  • poszerzanie świadomości ekologicznej;
  • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
  • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
  • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
  • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
  • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;

nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X