Wymiana pocztówkowa

Projekty i programy

Wymiana pocztówkowa

Wymiana pocztówkowa – projekt edukacyjno – społeczny

Grupa 3 uczestniczy w projekcie wymiany pocztówkowej między przedszkolami na terenie całej Polski.

Celem programu jest wymiana pocztówek i listów z innymi przedszkolakami na terenie całego kraju.

Ideą wiodąca programu natomiast propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów.

Cele ogólne:

  • nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych,
  • promowanie własnego regionu i przedszkola,
  • wzbogacenie słownika dziecka, kształtowanie spostrzegawczości i uwagi, doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych.

 Nie możemy doczekać się kolejnych widokówek!

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X