Zajęcia logopedyczne

Terapia logopedyczna w Przedszkolu W Kiełczowie

Na początku roku szkolnego logopeda przeprowadza w przedszkolu diagnozę przesiewową.
Na jej podstawie rozpoznaje potrzeby dzieci i informuje rodziców o przebiegu rozwoju mowy lub proponuje wsparcie w postaci terapii logopedycznej prowadzonej w placówce.

Warto zwrócić uwagę na to, że logopeda ocenia nie tylko sposób realizacji głosek, zasób słów i rozumienie mowy, ale bada także prawidłową budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego, sposób oddychania, fonacji i połykania.
Terapia logopedyczna może zatem wspierać rozwój mowy dziecka w wielu różnych obszarach i jej przebieg opracowywany jest zawsze indywidualnie. Powodzenie terapii jest uzależnione od regularnego udziału w zajęciach oraz wykonywaniu zaleconych ćwiczeń na co dzień z opiekunami w domu. 

Logopeda w przedszkolu prowadzi także zajęcia grupowe, których celem jest profilaktyka.
Poprzez zabawy muzyczno-ruchowe, słuchowe, oddechowe, fonacyjne, a także ćwiczenia paluszkowe i masażyki wspieramy rozwój mowy wielowymiarowo. 

Zadaniem ogólnym zajęć logopedycznych w przedszkolu jest monitorowanie rozwoju mowy
w poszczególnych grupach wiekowych, wspieranie go oraz w razie trudności podejmowanie działań terapeutycznych, dzięki którym przedszkolak rozpocznie naukę w szkole bez trudności związanych z komunikacją. Warto bowiem pamiętać o tym, że prawidłowy przebieg rozwoju mowy jest podstawą do opanowania umiejętności czytania i pisania w edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia logopedyczne

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X