Ostatnie wpisy

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zaleceniami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z  ustaleniami Wójta Gminy Długołęka Pana Wojciecha Błońskiego, Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu  dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego  zdarzenia radiacyjnego. Nasza placówka będzie dystrybuować tabletki dla mieszkańców Piecowic.

W pozostałym zakresie proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej gminy Długołęka pod adresem: https://gmina.dlugoleka.pl/profilaktyka-jodowa/ i stosowanie  się do wskazanych tam instrukcji. Proszę również o pilne zapoznanie się z ulotką informacyjną zamieszczoną na w/w stronie internetowej. Placówka nie będzie podawać tabletek z jodkiem potasu dzieciom i  uczniom. Będą one wydawane wyłącznie osobom dorosłym, które stawią się w punkcie dystrybucji leku.

https://www.facebook.com/hashtag/profilaktykajodowa

https://www.gov.pl/web/paa?fbclid=IwAR34iS3XFg-MOuPpdrFrLxgKEsSG3YpD3nWX3eraAbYa_IUxxUCFIOs4R7k

Uwaga! Przedszkole w Kiełczowie zostało wskazane do zorganizowania punktu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w czasie wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego

X